image


image

image

adventur starts her


image

image

Magazine 3.indd 1 31-10-2017 19:27:58

image


image

Inde

Wie ben ik? 4

Mindmap 6

Interview met Anne 8

Persoonlijke DNA 10

Recensie Brand Design 12

Moodboard 16

Kleuren pallet 20

Inspiratie Designers 22

Merk campagne 24

In mijn schooltas 28

Typografie 30

Follow me 32

Reflectie 34

Huisstijl 36


image

2


image

image

Magazine 3.indd 2 31-10-2017 19:28:04

imageWWelkom inemijnlmagkazine. Eoen magazine over mezelf, ik als merk. Dit magazine is een opdracht voor het vak Multimedia Design. We hebben een aantal opdrachten gekregen die we moesten maken en vervolgens verwerken in dit magazine. We moesten een huisstijl ontwikkelen, een stijl die in het hele magazine terugkomt. En ik denk dat me dat best goed gelukt is. Over deze huisstijl lees je later in dit magazine meer. Dus veel plezier met lezen en het be- kijken van mijn eerste schoolopdracht van de studie Communicatie en Multimedia design.


3


image

image

Magazine 3.indd 3 31-10-2017 19:28:09

image

image


image

Mijn visie voor later, ofte- wel hoe ik zou willen leven, is geen grote toekomstdroom. Ik wil wonen in een gezellig en knus huisje, het liefst buiten de stad. Aan de rand van het bos, in de natuur. Samen met een heel gelukkig en gezond gezin. Drie kinderen zou ik wel heel leuk vinden omdat ik zelf ook met drie kinderen ben thuis en dat vind ik echt heel leuk. Ik wil veel mooie reizen hebben gemaakt en nog gaan maken.

een gezellig en knus huisj

Mijn missie, de stappen om dit te behalen zijn het halen van mijn studie om vervolgens een leuke en goede baan te vinden. Hiermee geld te ver- dienen om dat leuke huisje te kunnen kopen, en die mooie reizen te kunnen maken.


4


image

Magazine 3.indd 4 31-10-2017 19:28:26

image


image

image

Ik heb bruin haar en bruine ogen. Ik heb wel redelijk een eigen kledingstijl, niet heel uitbundig of opvallend. Maar in kledingkeuze ga ik ook niet heel erg mee met alle trends en wat anderen dragen. Dus dan zou je het toch wel een eigen kledingstijl kunnen noemen.


I geniet gewoon van het leven


Je hoort me vaak kletsen, la- chen of zingen. Maar ik kan ook wel stil zijn, luisteren naar anderen, of in gedachten ver- zonken zijn. Of ik heb mijn muziek zo hard staan dat ik niemand hoor. Ik ben eigenlijk altijd vrolijk, en ik geniet ge- woon van het leven. Ik hoop natuurlijk ook mensen vrolijk en gelukkig te kunnen maken.


image

5


image

Magazine 3.indd 5 31-10-2017 19:28:32

image


image

image

6


image

image

Magazine 3.indd 6 31-10-2017 19:28:39

image


image

image

7


image

image

Magazine 3.indd 7 31-10-2017 19:28:47

imageAnn,

17 jaar, ik studeer vanaf dit jaar Communicatie en mul- ttiimmedia design aan de HAN in Arnhem. In dit interview ga ik iets die- ppeer in op wie ik nou ben, en wat mijn toekomstdromen en plannen zijn.


8

Magazine 3.indd 8 31-10-2017 19:29:05

image


Hoe zou ik mezelf be- schrijven in drie woorden? In drie woorden, dat is al ge- lijk een beetje lastig. Maar ik denk dat ik dan ga voor opti- mistisch, creatief en avontuurlijk.


creatief en

optimistisch, avontuurlij

En hoe denk ik dat deze ei- genschappen van pas gaan komen in de studie die ik zojuist begonnen bent? Ik denk dat creativiteit sowieso heel erg belangrijk is op deze op- leiding, maar ook gewoon in deze hele sector. Je moet opvallen en origineel zijn, en daar is creativiteit voor nodig.Iets bedenken wat eruit springt. En je moet daar soms ook wel een beetje eigenwijs voor zijn. Als mensen zeggen dat het niet op die manier moet, het juist wel zo doen. Dit kan soms ook juist goe- de en verrassende resultaten ople- veren. En optimistisch, ja dat is na- tuurlijk altijd wel goed, denk ik zo.


Denk ik niet dat de eigen- wijsheid ook een beetje in de weg kan gaan zitten? Ja dat zal zeker kunnen. Met sa- menwerkingen kan het misschien wel wat lastig zijn voor de anderen natuurlijk. Maar ik denk dat het wel goed komt, soms zul je je toch moeten aanpassen aan de rest dan. Dat hoort ook bij het vak natuurlijk.


Over het vak gesproken, wat hoop ik later te be- reiken met deze studie? Ik hoop hier gewoon heel veel leu- ke, interessante en nieuwe dingen te leren die ik goed kan gebruiken in mijn baan later. En ik hoop na- tuurlijk een leuke baan te vinden die aansluit bij wat ik hier dan ge- leerd heb. Gewoon een leuke baan waar ik iedere dag met plezier naartoe ga, dat hoop ik te bereiken.


En dan even niet zake- lijk, wat hoop ik te berei- ken op privé gebied later? Ik heb niet één grote toekomst- droom. Ik hoop gewoon een ge- lukkig leven te leiden. In een leuk huisje te wonen met een gelukkig en gezond gezin. En ik hoop dat ik veel van de wereld kan gaan zien, dat ik veel kan gaan reizen.


En wat zijn de stappen die ik moet gaan behalen om dit ook daadwerkelijk te kunnen bereiken, zakelijk en privé? Ja dat hangt wel samen natuurlijk. Ik zal eerst voor deze studie moet slagen. Als ik mijn diploma binnen heb kan ik op zoek naar een baan. En dan hoop ik natuurlijk snel een leuke en goede baan te vinden waar ik genoeg geld mee kan verdienen om een eigen huisje te kopen, en om mooie reizen te kunnen maken.

Ben ik soms ook bang voor de toekomst? Dat ik bepaalde stappenniethaalbijvoorbeeld? Ja natuurlijk, ik denk dat ieder- een dat af en toe wel heeft. Dat je je diep van binnen toch wel een beetje zorgen maakt soms. Maar ik ben, zoals ik al zei, opti- mistisch, dus ik geloof wel dat het allemaal goed komt. Gewoon hard werken voor wat je wilt bereiken!


Positief blijvenen hard werken, dat is het advies dat ikiedereen wel mee zou kunnen geven? Ja dat denk ik wel. Positief blijven is altijd goed, daar wordt het le- ven een stuk leuker en gezelli- ger van. En hard werken, ja dat is soms moeilijk, dat weet ik ook wel. Soms heb je er gewoon even helemaal geen zin in. Gewoon doorzetten, dan kom je er wel!

an koer we!

ddoGorezweototennj,

Dan als laatste vraag, wat zou mijn credo zijn? Mijn credo? Zoveel mogelijk ge- nieten nu het kan, adventure starts here. Want elke dag, elk uur en elke minuut is een nieuw avontuur.


Adventur starts her


9

Magazine 3.indd 9 31-10-2017 19:29:22

image

Storms

don't last forever


image

image

image

image

Magazine 3.indd 10 31-10-2017 19:29:26

image


image

image

image

image

Magazine 3.indd 11 31-10-2017 19:29:29

image


Persoonlijk DNAI ben een protagonist

Nadenken over wie ik ben, dat heb ik natuurlijk wel eens ge- daan. Ik ben Anne, 17 jaar, en mijn hobby’s zijn… Maar dat is niet echt wie ik ben, wie ik echt ben gaat veel dieper. En het is niet eens zo verkeerd om hier wat aandacht aan te besteden. Na het doen van de persoon- lijkheidstest werd ik me nog bewuster van wie ik was. Ik wist het allemaal al wel, maar ik had er nooit zo bij stilgestaan.

Dus wat zijn de resultaten? Vol- gens de test ben ik een pro- tagonist. Een protagonist, ofte- wel een hoofdpersoon. Iemand die anderen helpt, er voor an- deren is en anderen inspireert. Kan ik me hier in vinden? Ja eigenlijk wel. Ik ben gepassio- neerd in wat ik doe, en ik vind het mooi andere mensen te in- spireren en te laten leren van wat ik doe. Ik houd van samen- werken, om zo ook van ande- ren te kunnen leren. Ook staat het beschreven als geboren lei- der. Ik zou mezelf niet zo snel zo noemen. Maar ergens zit er toch wel wat in. Ik kan zo af en toe best de leiding nemen. Ik vind het fijn om alles geordend te laten verlopen, en als ik die- gene ben die daarvoor moet zorgen, geen probleem. Dus ik denk dat we wel kunnen zeg- gen dat de persoonlijkheidstest klopt, ik ben een protagonist.


image

image

12


image

image

Magazine 3.indd 12 31-10-2017 19:29:37

image


image

image

image

image

Extravert Introvert


Initiatief Observant


Denken Voelen


Veroordelend Exploratie


Zelfbewust Turbulent


image

image

13


image

image

Magazine 3.indd 13 31-10-2017 19:29:45

image


Recensi

How to position a brand?’


14


Magazine 3.indd 14 31-10-2017 19:29:48

image


How to position a brand? Dat proberen Chris en Jose in deze video uit leggen. Proberen ja, helemaal goed kwam het niet over. De video heeft een aan- tal tips hoe je ervoor zorgt dat jouw merk bekender wordt. Ze leggen uit dat je moet op- vallen, eruit moet springen. Je kunt best wel wat leren van deze video, het is interessante informatie die je erg goed kunt gebruiken wanneer je, zoals ik, een merk aan het oprichten bent. Alleen was het op sommi- ge momenten erg warrig. Alles ging door elkaar, waardoor het lastig te begrijpen was. Iets wat is blijven hangen is de #win si- tuatie. Dat is het punt waarop hetgeen wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat goed verdient samenkomen. Deze

#win situatie was wel handig weergegeven met een teke- ning. Ze gebruikten best wel wat diagrammen en grafieken wat wel fijn was. Dit maakt het iets duidelijker en overzichte- lijker. Ook gebruiken ze enorm veel voorbeelden bij alles wat ze vertellen, soms waren het niet hele goede voorbeelden of was het niet zo goed te be- grijpen. Bijvoorbeeld het stukje over Apple vond ik een beetje wazig en daar heb ik eigenlijk ook niet veel van onthouden. Ze gaven verder ook een voor- beeld van Coca Cola dat ik dan wel weer heel duidelijk vond.


d #win situati?

Waarom een flesje op bijvoor- beeld een festival zoveel duur- der is dan in de supermarkt. Door de voorbeelden was de video wel minder saai. Ik vond het goed dat ze die erin had- den gestopt. Af en toe was het wat moeilijk te volgen omdat het best snel ging en de video in het Engels is. Als je goed En- gels kan is dat natuurlijk geen probleem, maar ik zelf begreep niet alles even goed. Maar het voordeel is dat je een video ge- woon op pauze kunt zetten en een woordje op kan zoeken. Of je spoelt een stukje terug. Geen probleem. De video duurt 30 minuten, dat vond ik best lang, het werd op gegeven moment wel een beetje saai. Al vertelde Chris en Jose erg enthousiast waardoor het toch ook wel een beetje leuk bleef. Maar 30 mi- nuten is gewoon lang. Ik zal je de video niet zozeer aanraden als hele goede video, maar als je wat extra info wilt, kan de video toch wel handig zijn. In 30 minu- ten kan je best veel leren, alleen moet je wat geduld hebben.


15


Magazine 3.indd 15 31-10-2017 19:29:58

image


16


Magazine 3.indd 16 31-10-2017 19:30:01

image


image

image

image

image

17


image

image

Magazine 3.indd 17 31-10-2017 19:30:04

image


Magazine 3.indd 18 31-10-2017 19:30:07

image


Al w hanvoisw


Magazine 3.indd 19 31-10-2017 19:30:10

image


Kleurepnallet


20


image

image

Magazine 3.indd 20 31-10-2017 19:30:19

imageIk ben gegaan voor één groot kleurenschema. Ik wilde graag mijn magazine een beetje in de stijl van natuur, dus ik ben ook voor kleu- ren uit de natuur gegaan. De groe- ne tinten doen denken aan gras, bomen, planten en struiken. Het blauw staat voor de lucht,maar ook de bergtoppen die wegvagen in de lucht. Om het een beetje vrolijk te houden, wilde ik er ook nog een wat fellere kleur aan toevoegen.

tinten

Het totaalplaatje vind ik erg mooi bij elkaar staan, er zitten zowel donkere als heldere kleuren in wat het een beetje gevarieerd houdt. Ik vind dat de kleuren best rustgevend zijn omdat ze je zo doen denken aan de rustige na- tuur. Dat geeft wel een fijn gevoel.


Natuur

21


image

image

Magazine 3.indd 21 31-10-2017 19:30:25

image


image

image

image

InspiraDestiginers


image image image

My Poor Brain

Tim, designer en illustrator uit Londen.

Adhemas

Adhemas, designer directoar en illustrator uit Los Angeles.

Peter K Studi

Peter, visual designer uit Van- couver.


22


Magazine 3.indd 22 31-10-2017 19:30:31

image


image

Ik werd gelijk geïnspireerd door de lay-out van de website.


Het is een heel licht ontwerp met een lichte achtergrond. Dit maakt het heel overzichtelijk wat ik heel fijn en mooi vind. Alle vakjes zijn een van zijn werken, dit is op deze manier heel duidelijk opgesomd. Er zit veel kleur in door deze blok- jes en dat maakt de website niet te saai maar juist heel vro- lijk en interessant. Maar toch blijft alles strak en niet te druk.


Hij is nooit gestopt met de- signen en hij heeft er nu dus zijn werk van kunnen ma- ken. Inmiddels heeft hij voor heel erg veel bedrijven ge- werkt. Hij maakt onder ande- re logo’s, apps, websites en campagnes. Hij maakt hele mooie ontwerpen en designs. Hij neemt je op zijn website he- lemaal mee in wat hij allemaal heeft gemaakt en voor wie hij heeft gewerkt. Je kunt hem zo in alles volgen, hij legt heel duidelijk uit wat en hoe hij al- les heeft bedacht en gemaakt.

Ik werd geïnspireerd door alle kleurrijke en vrolijke ontwer- pen die hij heeft gemaakt.


Het ziet er allemaal heel leuk en vrolijk uit door de vele kleuren en vrolijke prints. Dit inspireert mij heel erg omdat hij echt zijn eigen stijl heeft ontwikkeld wat ik heel erg gaaf vind. Het is lek- ker opvallend en je krijgt er echt een geluksgevoel van omdat al- les zo blij is. Ik vind de ontwer- pen allemaal heel erg mooi en zou ook wel van zulke ontwer- pen willen designen en maken.


Hij staat bekend om zijn kleur- rijke en dynamische ontwer- pen. Hij is ook al heel lang be- zig met maken en ontwerpen van dingen, vanaf zijn vijftiende is hij echt zijn eigen stijl gaan ontwikkelen. Hij heeft veel de- signs voor reclamecampagnes gemaakt maar ook verpakkin- gen van producten en posters. Je kunt via zijn website pre- cies bijhouden wat hij al- lemaal doet en maakt.

Wat mij hier heel erg inspi- reert zijn de ontwerpen. Ik vind het mooi dat ze op zijn web- site meteen zo erg opvallen.


In tegenstelling tot de vorige, zijn zijn ontwerpen heel simpel. Maar ook dit vind ik wel heel erg mooi. Op deze manier wor- den ze ook beter onthouden door de mensen. Hij gebruikt niet heel veel kleur in zijn ont- werpen, dat past wel heel goed bij de logo’s die hij heeft ge- maakt. Het simpele spreekt mij ook wel heel erg aan. Ook heeft hij van veel van deze icoon- tjes een hele serie gemaakt wat ik ook wel heel gaaf vind.


Hij heeft voor veel grote be- drijven gewerkt en is op dit moment ook bezig met een grote samenwerking. Hij ont- werpt icoontjes voor ver- schillende doeleinden, logo’s, verpakkingen van produc- ten en kleine tekeningetjes en symbooltjes voor op bij- voorbeeld websites of apps. Je kunt hem volgen op zijn website en zo bijhouden waar hij allemaal mee bezig is en wat hij allemaal heeft gemaakt.


23


Magazine 3.indd 23 31-10-2017 19:30:39

image


image

Mer campagn


24

image

Magazine 3.indd 24 31-10-2017 19:30:45

image


image

image

25


image

Magazine 3.indd 25 31-10-2017 19:30:52

image


good things ar wild and fre


26

image

image

image

al

Magazine 3.indd 26 31-10-2017 19:30:55

image


27

Magazine 3.indd 27 31-10-2017 19:30:58

image

In msicjnhooltas


everything I need... and  littl mor

28


image

image

Magazine 3.indd 28 31-10-2017 19:31:16

image

 1. Schooltas, echt een mega grote tas, maar dan past ook wel alles erin.


 2. Waterfles, ik drink heel veel water, dus die moet ook altijd mee.

 3. Deodorant, altijd handig.


 4. Portomonnee, met mijn pasjes en geld natuurlijk.


 5. Telefoon, want ja, je kunt niet zonder toch?


 6. Bril, voor het geval ik last krijg van mijn lenzen.


 7. Oortjes, echt een mustha- ve als je zoveel van muziek houdt als ik.


 8. Haarelastiekjes, voor als mijn haar weer eens verve- lend zit,


 9. Usb-stick, ik gebruik hem niet heel vaak maar toch wel makkelijk om bij te hebben.


 10. Etui, gevuld met potlo- den, pennen en dat soort dingen.


 11. Etui met tekenspullen, als ik me verveel kan ik dan gaan tekenen.


 12. Bullet journal, mijn agenda waar ook veel an- dere leuke en persoonlijke dingen instaan.


29


image

image

Magazine 3.indd 29 31-10-2017 19:31:27

imageAldine

Bij dit lettertype lijkt het net of het met de hand is geschreven. De letters zijn op sommige plek- ken bold en op andere plekken light. De letters lijken een beet- je italic te zijn. Ze staan niet echt op een voetlijn, het verschilt per letter hoe hoog ze staan.

Eufonie

Ook dit lettertype is handge- schreven lijkt het. De letters val- len een beetje onder regular, ze zijn niet extra bold of light. Ook staan ze niet italic. Ook deze letters staan niet echt op een voetlijn, het verschilt per letter waar ze beginnen. Het is iets moeilijker leesbaar dan andere lettertypes maar ik vind deze toch nog steeds goed leesbaar.

Better together

Weer een handgeschreven let- tertype. Deze vind ik in vergelij- king met de vorige twee wel wat moeilijk te lezen. De letters zijn redelijk bold. Ze staan rechtop en zijn dus niet italic. De letters staan ook bij dit lettertype niet echt op een voetlijn. Sommige letters staan hoger dan andere.


Typografi

30


Magazine 3.indd 30 31-10-2017 19:31:35

image


Fine Style

Dit lettertype is heel anders dan de vorige. Dit lettertype is een stuk gemakkelijker te lezen. Ze zijn geschreven in serif, oftewel ze hebben een schreef. Ze behoren tot de bo- doni-achtigen, dat is te zien aan de horizontale schreef. Dit lettertype bestaat alleen uit kapitaalletters. Deze letters staan allemaal op een voetlijn.

Ebrima

Dit lettertype lijkt een beetje op de vorige alleen is het wat netter geschreven. Dit letter- type is schreefloos. De letters staan allemaal op een voetlijn. Ik vind deze letters leuk om in mijn magazine te doen om- dat ze net als de vorige goed te lezen zijn. Het is een simpel lettertype dat goed te gebrui- ken is voor lange stukken tekst.


31


Magazine 3.indd 31 31-10-2017 19:31:42

image

Follow m


32

Magazine 3.indd 32 31-10-2017 19:31:52

image


Instagra: ...t / ann_timmers Faceboo: Ann Timmers Snapchat: xannuuh


33

image

Magazine 3.indd 33 31-10-2017 19:31:54

image


image

Reflecti


Als ik terugkijk naar wat ik kon toen ik hier net op school kwam, en nu, lijkt het op het eerste ge- zicht niet heel veel meer te zijn. Maar onbewust heb ik toch best wel wat dingen geleerd. Ik weet wel wat meer over typogra- fie, kleurgebruik, grid en ont- werpprincipes. En vooral ook waarom dit er is, en waarom je welke keuzes moet maken.


typografi, kleurgebrui, grid en ontwerp- principes

Ook kan ik nu met InDesign werken, dat had ik voorheen nog nooit gedaan. Hierdoor heb ik mijn magazine wat be- ter kunnen indelen. Nog steeds heb ik best wel wat moeite met het maken van keuzes en het redeneren van die keuzes. Ik weet er nog steeds niet ge- noeg van naar mijn idee. Ik kan nog veel meer leren. En dat wil ik dus ook. Nog meer leren over ontwerpprincipes.

Ook zal ik graag wat beter wil- len kunnen werken met Illus- trator want dit programma heb ik ook nog lang niet onder de knie. Ondanks de dingetjes die ik nog niet zo kan of nog wil leren, vind ik dat mijn maga- zine er toch wel prima uitziet. Ik heb erg vaak gedacht om mijn magazine helemaal te ver- anderen en gewoon opnieuw te beginnen. Maar ik heb me- zelf tegengehouden. Ik ben er uiteindelijk toch wel tevreden mee, maar het kan natuurlijk altijd beter. Ik heb er best wel wat tijd ingestoken, in het ma- ken van het magazine dan. Ik heb niet heel veel onderzoek gedaan en gelezen, ik ben ge- woon meteen aan de slag ge- gaan met het maken van mijn magazine omdat ik daar heel veel zin in had. Ik ben twee keer opnieuw begonnen met mijn magazine omdat ik niet tevreden was met wat ik had.


image

34


image

Magazine 3.indd 34 31-10-2017 19:31:59

image

Huisstij

Uiteindelijk ben ik op deze

huisstijl gekomen. Natuur. Vooral mijn vakanties in Noor- wegen, Engeland en Schot- land hebben mij geïnspireerd. De rust en vrijheid die het uit- straalt vind ik heel erg mooi. En ik voel mezelf altijd heel ge- lukkig en vrij wanneer ik bui- ten ben, of tussen de bergen, in de mooie natuur. Het heeft ook iets avontuurlijks, naar buiten gaan en nieuwe dingen ontdekken. Daar komt ook het credo vandaan. Ik denk dat deze huisstijl uiteindelijk wel heel goed bij me past en dat ik de goede keuze heb gemaakt. Al komen zo nu en dan toch de twijfels weer even boven.

rust, vrijheid en

avontuur

Ik ben dus gegaan voor een huisstijl met natuurfoto’s. O mdat dit van zichzelf vaak al wat druk is heb ik ervoor ge- kozen om verder vooral wit erin te verwerken om de rust te behouden. En ik heb overal tussendoor wat getekende pla- tjes geplakt omdat ik vond dat dit het net wat speelser en vro- lijker maakt. Ze geven een leuke toevoeging op de relatief saaie en eentonige natuurfoto’s.


35


Magazine 3.indd 35 31-10-2017 19:32:02

image


th adventur continues...


Magazine 3.indd 36 31-10-2017 19:32:05

www.000webhost.com